Atatürk Spor Salonu ile güneyde komşuluk ilişkisi kuran ve Bursa Atatürk Stadı’nın yerini alan Millet Bahçesi; çeşitli bitki türlerini bir araya getiren peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş parkurlarıyla bütünleşen Millet Kütüphanesi ve Sebil yapısını kentliyle buluşturmuştur. Millet Bahçesiyle beraber proje alanının batısında yer alan Reşat Oyal Kültür Parkı’nın da katkısıyla önemli büyüklükte kamusal yeşil alanlarla ve kültürel donatılarla çevrelenen Atatürk Spor Salonu’nu yeniden ele alırken öncelenen temel konu, yapısal kurgunun tanımlanan yeşil bağlamın içerisine gizlenmesidir. Yarışma alanının doğusunda yer alan konut dokusunun yapısal yoğunluğu düşünüldüğünde, gizlenme halinin yarışma sınırlarının çözünerek çeperleriyle entegre biçimde kentsel doluluk boşluk dengesine katkıda bulunması kritiktir. Atatürk Spor Salonu’nun geçmişten günümüze sürdürdüğü spor kültürünün devamlılığı sağlanırken rekreasyon alanlarıyla çeşitlendirilmiş açık, yarı açık, kapalı alan dengesini arayan bütüncül bir kurgu önerilmiştir. Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültür Parkı’ndan gelen yaya akslarının korunması ve kesintisiz bir dolaşım sağlanması önemsenirken sirkülasyonun peyzaj içerisindeki yırtıktan Spor Salonunun içerisine sızması mekanlar arası kademeli geçiş senaryosu için tanımlayıcı olmuştur.

Kütüphane ve Sebil yapılarının sirküler formlarından referans alan Millet Bahçesi ve Spor Salonu kesişiminde ortaya çıkan tepe ve çukur ilişkisi kesit kurgusunda bir tezatı destekler. Millet Bahçesinden yapının üzerine doğru ilerleyen yeşil doku tepe-çukur sınırlarıyla kesilir ve böylelikle tepe ve çukur yapının temel iki fonksiyonunu işaret ederken Spor Salonu kütlesi bir sınır aşımı olarak okunur. Kamufle olan yapının iç mekanlarla daha pozitif bir ışık ilişkisi kurmasını desteklemek adına iç bahçe kurgusu önerilmiştir. Mevcut peyzajda batıda Kültür-park ile bir sınır oluşturan taş duvar; fuaye koridoru altından katlanır, sürekliliği bozularak manipüle edilir ve fuaye kütlesi için taşıyıcı görev üstlenir.  Çarşamba bölgesinden uzanan arterin aksına yerleşen spor sokağı önerinin diğer bir katmanını oluşturur. Sporu yapının dışına da taşıran sokak/duvar önerisi, bu bölge için sporun kentsel hafızadaki yerine ve önemine bir kere daha vurgu yapar. Fuaye rotası takip edildiğinde ise ziyaretçi öncelikle geniş bir toplanma alanıyla devamında ise sırasıyla yüzme havuzu fuayesi, açık fuaye ve spor salonu fuayesiyle buluşturulur. Tribün girişleri bu kattan yapılırken açık fuayeye bakan kafeterya ve dükkanlarla kullanıcı etkileşimi arttırılmaya çalışılmıştır. 

Bursa Atatürk Spor Salonu

Tamirci Architects © 2024 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.