"Artık aidiyet sorularını hiçbir şekilde evet ya da hayırla yanıtlamayacağız. İçerisi mi dışarısı mı? Artık evetle hayır, sıfırla bir arasında sonsuz sayıda değer ve sonsuz sayıda yanıt var." Michel Serres, Parazit

Ege ile Akdeniz'in kesişim noktalarından biri olan Datça yarımadası, geçmişi MÖ. 2000'lere kadar uzanan tarihi ve deniz ulaşımına hizmet eden yeni liman altyapısı ile birlikte önemli bir turizm odağı potansiyeli taşır. Hâkim kuzey rüzgârı ve hava debisi birçok tatil bölgesine kıyasla yaz aylarında Datça'ya serin bir iklim olanağı sunar. Merkez Datça Körfezinde yer alan proje arazisi güney yönlü açık deniz manzarasına yönlenmiş ve Simi Adası ile karşılıklı bir konuma sahiptir. Hemen doğusunda devam etmekte olan tarihi Knidos limanı kazı çalışmalarının kıyısında yer alan parsel, mülkiyet ilişkilerinden ortaya çıkan 3 ayrı yapılaşma sınırının oluşturduğu bir bütündür. Parsel ile kıyı kenar çizgisi arasında planlanan kamusal sahil yolu, parselin kumsal tarafındaki sınırını teşkil eder. 

Ziyaretçilerini geçici konaklama hissiyatından uzaklaştırarak, mekânsal önerilerle aidiyet duygusunu güçlendirmeye çalışan bir yapısal yaklaşım öncelenmiştir. Tekil bir avlu yaşantısının etrafında kurgulanan yerleşim, birbirleri ile bağlantılı bir dizi açık alana sahiptir. Kompleksin açık alan karakteri, giriş avlusundan başlayıp kademelenerek denize doğru uzanan dolaysız bir görsel ilişki sunar. Standart ve süit oda bloklarının arazinin doğu kanadına peşi sıra yerleşerek oluşturduğu yapı silsilesi iki yönlü bir karaktere sahiptir. Bu modüllerin yarısı doğrudan denize dönükken, diğer yarısı ise avlu ile ilişkilenmiştir. Datça çevresi yapılaşma koşullarına uygun olmakla beraber, kurduğu analitik yerleşim formülasyonu ile ayrışmaya çalışan bir yapısal denemedir.

Datça Butik Otel

Tamirci Architects © 2023 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.