Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Binası, kentin batı yönündeki büyüme aksı olarak takip edilen İstanbul Caddesi çeperindeki konumu ile gelişmekte olan yakın fiziki çevrenin, vurgulu referanslarından biri olma rolünü üstlenecektir. Mevcut oda binasının kent merkezindeki konumundan söz konusu parsele taşınması, kurumun sosyal sorumluluk politikası açısından potansiyeller taşır. Kentin sosyal donatılarıyla yakın ilişkide olacak yapı, bünyesindeki üye profili haricinde de davetkâr bir duruş sergilemelidir. Yeni lüks konut yatırımları ile yoğunluğu artan ve artacak bölgenin dinamiğine ayak uydurarak bir prestij yapısı kimliğini yansıtmalıdır.


Öneri; ana işlevi ofis olan yapının, halkın kullanımına ayrılan program elemanlarıyla birleşerek oluşturduğu tansiyona; zemindeki parçalı ama kitlesel olarak kompakt yapısıyla cevap verir. İstanbul Caddesi ve Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı kesişimindeki köşe parsel olma durumu, yapının morfolojik oluşumunun temelini teşkil eder. Cadde ve Bulvarı ana yaklaşım aksları olarak kabul eder ve parselle temas ettiği noktalarda yerden koparak yapının ana girişlerini tarifler. Kullanıcıyı bu iki noktadan içine alan yapının zemin katı; iç bahçe, sosyal alan ve açık sergi elemanları ile kullanıcının serbest dolaşımına sunulur. Gölgelikli bir yaya promenadı oluşturarak alışveriş merkezinin meydansı boşluğu ile arazinin batısındaki potansiyel yoğunluğu birbirine bağlar. Serbest dolaşım; temas noktalarından başlayan ve zemin altındaki çok amaçlı salona yönlenen rampa ve merdivenle beslenir. Merkezindeki iç bahçe, fuaye ve meclis salonu boşluklarını çepeçevre saran hiyerarşik bir düzene sahiptir. İç bahçe çeperindeki ana dikey dolaşım elemanlarının haricinde doğu cephesine bitişik elemanlarla alternatif dolaşım sağlanır. Meclis salonu fuayesi balkonu ve iç bahçe ile açık havayla buluşan zengin mekân kalitesi sunar. Köşe parsele verdiği cevapla yerine özgü bir duruş sergileyen yapı, kentin gelişme stratejisi paralelinde tipik örneklerinden farklılaşır.

 

Düzce Ticaret Ve Sanayi Odası Binası

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.