Binanın çalışma mekanlarını içeren 30 katlı kule kısmının tasarımında temel motivasyon, çalışma alanlarını içe dönük birimler olarak tasarlamak yerine boşluklarla nefes alan, dinlenme ve sosyal alanları kuleye de taşıyan bir yapı oluşturmaktır. Bu doğrultuda bina da 3 farklı kotta geniş ve yüksek kat bahçeleri oluşturulmuş ve her katta daire başkanlıklarında bu kat bahçelerine bakan kısmi sosyal alanlar tasarlanmıştır. Bu 3 platform bina genelinde hizmet verirken, bu platformlara bakan iç balkonlar kat bazında boşlukla ilişkilenen dinlenme / bekleme alanları sunmaktadır. Bu platformlardan zemin kotundaki ilkinin, düşeydeki hacimsel akışkanlığı sağlamanın yanı sıra, yatayda da sirkülasyon açısından önemli bir görevi vardır.

Binanın girişlerini içinde barındıran ilk platform, aynı zamanda Genel Merkez, Makam, Konferans, Sosyal alanlar arasındaki tüm bağlantıları da içermektedir. Dolayısıyla hem mekânsal açıdan hem de sirkülasyon açısından 3.boyuttaki akışkanlık bu boşluğun karakterini ayrıştırmaktadır. Boşluklu durum binanın strüktürüne ve dış görünüşüne de sirayet etmiş, bina formu bu iç organizasyonu dışa aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu noktada, binanın dışarıdan algısı da boşlukların konumlanışında etkili olmuş, içten dışa / dıştan içe çift yönlü bir etkileşimle bina şekillendirilmiştir. Binanın üçgen formunun temelinde de her iki geliş yönünde de boşluklu yapısını hissettirmek vardır. Boşluklu yapı döşemelerin kesilmesi ve strüktürün hafiflemesinin yanı sıra cephenin kabuk diliyle de vurgulanmaktadır. Yapının strüktüründen doğan bir ızgara sistem ofis kısımlarında ikinci bir cephe katmanı olan alüminyum perfore panelleri taşımaktadır. İkinci katman boşluk cephelerinde kaybolurken şeffaflık vurgusu arttırılmıştır.

İlbank Genel Müdürlük Binası

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.