Dalyan İztuzu Kumsalı, çoklu ekosistemin birbiriyle etkileşiminin ve kesişen döngülerinde türler arası dayanışmanın altını çizen kritik örneklerden biri olarak Akdeniz’de karşımıza çıkar. Nesli tükenmekte olan Caretta Caretta ve Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağasına yaşam alanı sunan Kaunos Antik kentinin izlerine rastladığımız bu coğrafyanın kültürel çeşitliliğini yadsımamak gerekir. 

Beşerî ve doğal unsurların sürekli kesişimi ve çatışmasıyla kendi akışında güçlü bir hikâye kurgusu sunan İztuzu’na önerilecek tasarımın bu çeşitliliğin içinde yalın ve net bir kurgu sunması dinginleştirici temel öge olarak alınmıştır. Yol sınırına yaslanarak kıyıdan maksimum çekilme ve ormanlık alana minimum müdahale, İztuzu’nun büyük bir hassasiyet gerektiren özgün fauna ve florasının kaçınılmaz gereğidir. Yerleşimi belirleyen bir diğer etmen ise var olan izlerin inşa ettiği ortak belleği muhafaza etme eğilimidir. Mevcut DEKAMER’in kıyıdan ve araç yolundan aldığı giriş aksları referans oluşturmuştur.  Amfibik yaşam süren kaplumbağaların ekosistemler arası gelgitleri vaziyet planı ve cephe kurgusunda; deniz, kıyı, orman ve göl ekosistemlerini davet eden bir çerçeve fikrini tetiklemiştir. 

Proje bir sonraki adımda çerçevenin sınırlarını manipüle eder ve çözünmeye uğrar. Çatı ve döşeme izleriyle çerçevenin sınırları tayin edilirken servis veren birimlerin şeffaf ve geçirgen kurgusu peyzajı iç mekâna aksettirir. Çatı, formunu 45° açıyla yerleşerek kuzeydoğu ışığını yapı içerisine homojen dağıtan açılı panellerden alır. Yapıya saplanan rampa ise kıyı ekosisteminden aldığı ziyaretçiyi yapıyla buluştururken çatının metamorfozunu tetikler ve ekosistemler arası geçişin gerilimini vurgular.  Bir müze hastane işlevini gerçekleştiren mekân ziyaretçiyi öncelikle bir havuz avlusuyla buluşturur. Her ne kadar su ve kara ekosistemlerinde yaşamlarını devam ettirebilen canlılar olsa da kabuklarının sürekli nemli kalma ihtiyacı kaplumbağaların su ile hiç kopmaması gereken bağını işaret eder. Bu sebeple havuzların yerleşimi ve kapalı hacimlerle kurduğu ilişki önemsenmiş mekanlar arası geçiş deneyimleri yarı açık mekânda yüzen havuzlarla beraber düşünülmüştür. Tedavi sürecinde farklı derinliklere sahip havuzlara duyulan ihtiyaç topoğrafyanın yapı ile arasında kalan kot farkından beslenerek çözüme kavuşturulmuştur. İşlev birimleri kullanıcı profilindeki çeşitlilik ve sürekli/geçici kullanım parametreleri etkisinde sınıflandırılmış ve üç ana birim altında toplanmıştır: müze, ofis ve klinik. Bu birimler havuz avlusunun çevreleyecek şekilde yatay etkileşimleri koparılmadan yerleştirilmiştir. Her üç birimde de geçirgenliği sağlayacak cam çeper içerisine yerleşen polikarbonat yüzeyler iç mekân sınırlarını çizer. 

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.