“Şeffaflık, farklı mekânsal kalitelerin eşzamanlı algılanmasıdır. Mekanlar sadece geri plana itilmez, sürekli aktivitenin içerisinde dalgalanır. Kütlelerin konumları sübjektif algının etkisiyle muğlaklaşır.” (1963)

Proje kentin ana arterlerinden Namık Kemal Bulvarı çeperindeki konumu ile gelişmekte olacak yakın fiziki çevrenin vurgulu referanslarından biri olma rolünü üstlenecektir. Planlanan ilk ve ortaöğretim kurumları, özel sağlık tesisi alanı düzenli konut dokusu gibi kentin sosyal donatılarıyla yakın ilişkide olacak yapı ulaşım açısından da elverişli bir bağlama sahiptir.
Yaklaşım; programı özelleşmiş bir kongre ve sergi merkezi olan yapının, kamusal bir park halinde yorumlanmasının arayışıdır. Prensip olarak bu iki farklı gereksinim için eşzamanlı bir çözüm üretme kaygısı taşır. Özerk kullanımlar için ayrışan fakat gerektiğinde bu karakterinden soyulup serbest dolaşım imkanlarıyla parkla hemhal olabilen bir kimliğe bürünür. Merkezi bir park tarafından beslenen kentsel bir “şeffaflık” olarak tariflenebilir.

Serbest dolaşım; üçgen saçağın köşelerindeki kente temas noktalarından başlayan degrade bir sürekliliğe sahiptir. Kamusal hareketi bir saçağın altında olma durumuyla farklılaştırarak istisnasız ve ayrımsız kendi iç dünyasına davet eder. Bünyesinde barındırdığı aktivite merkezleri olan salonlar da bu farklılaşan auradan beslenecektir. Salonların fuayelerine dönüşen iklimlendirilmiş mekanlar ya da peyzaj ögeleriyle zenginleşmiş park seçeneği ziyaretçilere aittir artık. Hem saçağın altında hem de parkın içinde sunduğu açık sergi elemanları- yeme içme birimleri ve rekreatif ögelerle total bir bütünlük sunar.

Programın temel taşlarını oluşturan ve değişik aktivitelere hizmet edecek salonların “bölünebilir” olma durumları yapının kendisinin de buna benzer bir formasyona dönüşebileceği fikrini örgütler. Farklı hacim ve ziyaretçi opsiyonlarına cevap verme stratejisi yapının bütününe hakimdir. Buradan hareketle günün ya da yılın farklı zamanlarındaki organizasyonlara hizmet edecek bu salonların salt ihtiyaçları için ayrışmış fuaye kolları tanımlanır. Birbirinden bağımsız çalışabilmesini sağlayarak parkın 24 saat aktif bir ortama dönüşmesine salık verir.

Kepez Kültür Merkezi

Tamirci Architects © 2023 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.