Modern eğitim kurumlarının kökeni Ortaçağ Avrupa’sına kadar gidiyorsa da binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve zamanının uzun bölümünü geçirdiği şehirsi yapılanmalar (yerleşkeler) oldukça yeni bir olgu. En önemli ve eski örneklerini Anglo-Saxon dünyadan bildiğimiz kampüsler (Oxford, Harvard, U. of Penn, vb.) esas olarak bilginin üretiminin ve aktarımının kent yaşamından soyutlanmış, kendine özgü mekanlarda ve çevrelerde gelişebileceğini varsaymaktaydı. Her türlü bilimsel bilginin ‘felsefe ’sinin ele alındığı üniversiteler, pratik bilginin aktarıldığı ve günlük yaşamla iç içe geçtiği eğitim kurumlarından ve farklı meslek okullarından kendilerini ayırıyorlardı. 

Önerimiz temelde ihtiyaç programını alan bazında sağlamakla birlikte, programın dayattığı hiyerarşik ilişkiler ağına alternatif olabilecek bir mekân kurgusu ortaya koyuyor: Bu yerleşkede dersliklerin açıldığı uzun koridorlar, koridorların eklemlendiği geniş akslar, alleler yok. Daha ölçekli, daha geçirgen, daha sıcak bir yer burası. Alt kat, üst kata benzemiyor; daha doğrusu hiçbir kat bir diğerine benzemiyor. Hatta en doğru ifadesiyle, ‘kat’lar yok bu yerleşkede. Burası üzerinde bulunduğu topoğrafyayla kavga etmiyor, aksine onunla uzlaşıyor. Buradaki kurgu büyük binalar ve arta kalan peyzaj alanlarından ibaret değil. Aksine, yerleşkenin tümü yapılar ve peyzaj alanlarının iç içe geçtiği bir dokuya işaret ediyor. Bu kampüste yön bulmak çok kolay değil; bir yerden bir yere gitmek de öyle. Ama keşfedilmeye açık. Her seferinde başka bir yol deneyebilirsiniz. Bu sefer avludan geçersiniz, bir sonraki sefer sokaktan yürürsünüz; size kalmış. Burası kişiselleştirebileceğiniz bir yerleşke. Başkalarının tanımladığı gibi değil, dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz burada. Öğrencilerin kendilerine mal edebileceği kıyılar, köşeler ve arkadaşlarına randevu verebileceği saçak altları ve ‘adresler’ mevcut. Oldukça kompleks ilişkiler ağında sosyal grupların ve alt grupların oluşumuna imkân veren mekân parçaları bu yerleşkenin özelliklerinden bir tanesi. Burada kullanıcısına hükmetmeyen bir mekân var. Kullanıcısına rağmen var olan değil, kullanıcısının var ettiği bir yer burası.

Milas Lise Kampüsü

Tamirci Architects © 2024 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.