Kentin yüzyıllar içerisinde oluşmuş katmanlı yapısı, tasarımın ana karalarında etkili olmuştur. Kentliyi içine çeken farklı katmanlar ve kotlar kültür merkezinin iskeletini oluşturur. Bu katmanlar yer yer geçirgen ve saydam bir hal alarak kamusal ve özel arasında iletişim kurar. Katmanlaşmanın önemli bir aracı da amfi ve agoradır. 0.00 kotunda oluşturulan yarı açık alan, Yunan kentindeki agora gibi işlevlenmiştir. Bu alanın yalnızca dolaşma ve toplanma alanı olarak değil, aynı zamanda gençlerin sosyalleştiği, felsefe ve siyaset yaptığı, düzenlenen gösteri ve sergileri izlediği bir mekân olarak da kullanılması öngörülmüştür. 

Selçuk Gençlik ve Kültür Merkezi tasarımı 4 katmandan oluşmaktadır: alt zemin katmanı ve yeşil doku; üst zemin katmanı ve amfi, cepheyi çevreleyen ızgara ve yapıyı tanımlayan saçak. Bu katmanlar ve mekânlar arasındaki hiyerarşik düzen gridal bir sistem ile anlamlı hale gelmektedir. Kullanıcı yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapının ana iskeleti parçalanmış, alt zemin katmanı yoğun yaya sirkülasyonu olan alanlarla (gösteri salonu, sinema salonu, restoran); üst zemin katmanı ise atölyeler ve onu besleyen birimlerle ilişkilendirilmiştir. 0.00 (alt zemin) kotunda oluşturulan amfi hem bir sirkülasyon aracı hem de açık hava sinemasının bir elemanıdır.  +5.00 kotunda (üst zemin) ise amfiden, atölyeleri bulunduran etkinlik avlusu ve gösteri salonu terasını bağlayan ana dolaşım aksına ulaşılmaktadır. Tüm bu katmanları sarmalayan, +12.00 kotunda oluşturulan lamine ahşap saçak, mevcut ağaç dokusu göz önüne alınarak yer yer boşluklu yapıdadır. Yapısal birimlerin yoğunluk oranına göre ilişkilendirilen ve açık hava sineması olarak da kurgulanan amfi ile yapıya erişimi maksimize eden sokaklar, kentin kültürel örüntüsü olarak simgeselleşen bir saçak altında toplanmıştır. 

Tasarımın ana kararlarından biri de İklim ve bölgesel koşulların avantajlarından faydalanarak kapalı alanların minimumda tutulması, açık ve yarı açık alan kullanımının ise maksimize edilmesidir.  Bu bağlamda programda ön görülen açık hava sineması bir duvar yüzeyiyle ilişkilendirilmemiş, hareketli bir perde sistemi kurgulanarak sinema dışında kullanım olanakları önerisi getirilmiştir.

Selçuk Gençlik Ve Kültür Merkezi

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.