Tekirdağ, bir kıyı ve liman kenti olmasının getirmiş olduğu kentsel zenginlik ile gelişmekte olan bir metropol haline gelmeye başlamıştır. Merkez ilçe statüsündeki Süleymanpaşa İlçesi tarihi kent merkezini kapsarken kentin gelişmekte olan kuzey ve doğu bağlantıları için kritik bir eşik teşkil eder. Kentin yeni yönetim merkezi olması öngörülen Büyükşehir Belediye Binası yapısı ve çevresinin örgütleyeceği yeni ilişkilerin yanı sıra güneydeki sahil şeridi kullanımlarının kamusal karakterinin artırılması gerekliliği ön plandadır. 

Proje arazisinin coğrafi karakteri yapının ipuçlarının oluşması için başattır. Arazinin doğusuna bitişik olan mezarlık alanı kentin en büyük yeşil lekesini oluşturur. Proje bir kent merdiveni kurmak üzerine şekillenir. Tahrip edilmiş coğrafyanın yeniden eski düzenine gelmesinden daha fazla bir müdahale değildir. Bu sayede arazinin yeniden eğimli ve kamusal bir yüzeye dönüşmesi mümkün olur. Kurulması gereken kentsel ve yakın çevre bağlantılarının tümünü örgütleme kabiliyeti olan bir kent merdiveni tasarımıdır. Bu merdiven kuzey-güney yönünde iki parçalı olarak okunabilir. Belediye işlevinin içerdiği ofis birimleri Karlık Caddesi’ne paralel bir iz tutar ve Karlık caddesi kaldırımına paralel bir gabari ritmi ile yükselir. Güney kısmı ise tamamen mezarlığın devamı gibi okunabilecek kent vistasına hâkim bir yeşil amfi görünümündedir. Mezarlığa doğru geri çekilerek önünde üçgen, düzayak bir kent meydanı rezerve eder. İçinde ticari birimleri, konferans salonu, meclis fuayesi ve yemek salonu barındıran bu yüzey 24 saat kullanım seçeneğine sahiptir. Bu iki merdiven farklı kotlardan birbirine bağlantılar ve geçişler kurarak bütüncül bir senaryo ortaya çıkarır. Projenin sadece düzlemden ibaret bir bağlantı olmasının yerine 3 boyutlu bir yapısal sürekliliğe ulaşması bu diyaloğun sonucudur.

Ofis bloğunda basamaklanan 6 boğum, meydana en yakın ticari birim ile başlayıp yine meydana mahreç veren ana giriş ile yükselmeye başlar. Giriş holü galeri boşluğu ve Meclis Salonu kütleleri bu boğumlarda istisnai büyüklükler olarak ele alınabilir. Başkanlık Makamı ve ilgili birimler en yüksek kotta protokol girişi ile sonlanan boğum etrafında konumlanmıştır. 14 metrelik kot farkı içeren ofis bloğu galeri boşluklarının örgütlediği bir tür şeffaflık ve görsel geçirgenlik içerir. Kuzey kolunda servis ve düşey dolaşım elemanlarını barındıran kolu karşılayan tüm çalışma birimleri güney cephesinde konumlanır. Dış cephe ile arasında 1.5 metrelik aralık bırakan ofis hacimleri çift cephe stratejisi ile güneş kontrolünü sağlamayı hedefler.

Süleymanpaşa Belediye Binası

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.