Balıkesir yoğun tarım ve hayvancılık aktivitelerinin yanı sıra özellikle yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla ilgi çeker. Kent merkezinin kuzey batısında kalan proje arazisi, kentin dolaysız izlenebileceği bir konuma ve henüz yapılaşmamış bakir bir topoğrafyaya sahip olması açısından kent yönetimini üstlenecek bir yerel yönetim yapısı için önem teşkil eder. Böylelikle yeni bir kentsel odak ve kamusal yoğunluk örgütlemesi beklenecek bir yapı karakteri aranması ve bu karakterin işlevsel gerekliliklerle birleştirilmesi yapının ana kararlarını oluşturur.

Bağlamın getirmiş olduğu bu coğrafi özellikler ve arazinin güneyinde kalan kent vistası, yapı yerleşimi için başattır. İç ve dış mekân yerleşim kararları yapının tamamıyla kente dönük bir yönlenime sahip olması üzerinden kurgulanır. Ofis blokları kuzey duvarında dolaşım ve servis bandını içeren düz bir satıha dayanır. Bu satıha belli açılarla bağlanarak güneybatı ve güneydoğu yönlerinde kentle sürekli ilişki kurması üzerine kurgulanmış ofis ve meclis birimleri ise çalışma ve toplanma mekanlarını içerir. Yapının ana formunu belirleyen açılanma kararı, planametrik düzlemde hem iç hem de dış mekân için belli aralıklar tanımlar. Bu karar yapıyı; iç mekânda, kuzeydeki servis bandı ile ofisler arasında iklimlendirilmiş boşluklar oluşturmak için elverişli hale getirir. Böylelikle ofis kanatları kuzey koridorundan daha kolay algılanabilir ve erişilebilir hale gelir. Başkanlık ve idari ofis bloklarını ayırma görevi de üstlenen meclis bloğu aynı zamanda ofis hiyerarşisi içerisinde bir eşik tanımlar. Kapalı alan oluşturan hacimler esneklik imkânı ve doğal ışık gereksinimi öncelenerek kurgulanmıştır. Aynı kararın dış mekandaki tezahürü ise açık alan kullanımında tanımladığı avlu ya da sokaklar ile gerçekleşir. Arazinin güneyindeki park arazisi ile bir geçiş yüzeyi sunan 3 boyutlu kabuk, aynı zamanda kentlinin 24 saat kullanabileceği sosyal birimlerin çatkısını oluşturur. Hem içinden geçilebilen hem de yüzeyinin yeşil dokusu ile yeni bir deneyim zemini sunan bu açık alan fikri, kuzeyindeki ofis kütlesinin aralarına sızarak onunla bütünleşir. Aynı zamanda yekpare bir kent terası halinde okunabilecek bu yüzey, güney yönelimindeki güneş kontrolünü, üzerinde konumlanacak ağaç dokusu ile doğal yollardan sağlamayı hedefler. Zemin kattaki açık ve yarı-açık dolaşım kurgusu araziyi doğudan batıya kateden ve mümkün olduğunca aktif bir kamusal hayatı sağlamayı önceler.

Balıkesir Belediye Binası

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.