Taş, mekan tasarımı bileşenlerinin en tanıdık ve en eski parçalarından biridir. Bağlamına uygun çeşitlenmiş içeriği ve dayanıklılığı ile yalnızca strüktürel bir öge olarak kullanılmamış aynı zamanda bitmiş bir yapı malzemesi olarak cazibesini sürekli korumuştur. Hem toprak üstündeki varlığının devamlılığı hem de zaman içerisinde kaybolmuş ve toprak altındaki henüz keşfedilmemiş yapıların antik bir kültürel hazine olarak gün yüzüne çıkarılma imkanı malzemenin içkin özellikleri ile doğru orantılıdır.

Taş, mekan tasarımı bileşenlerinin en tanıdık ve en eski parçalarından biridir. Bağlamına uygun çeşitlenmiş içeriği ve dayanıklılığı ile yalnızca strüktürel bir öge olarak kullanılmamış aynı zamanda bitmiş bir yapı malzemesi olarak cazibesini sürekli korumuştur. Hem toprak üstündeki varlığının devamlılığı hem de zaman içerisinde kaybolmuş ve toprak altındaki henüz keşfedilmemiş yapıların antik bir kültürel hazine olarak gün yüzüne çıkarılma imkanı malzemenin içkin özellikleri ile doğru orantılıdır. Larissa kent merkezinde keşfedilmiş olan antik tiyatro ile son dönemde yepyeni bir kentsel potansiyel yüklenmiştir. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla kazanmış olduğu kültürel birikimin, kentlilerin ve ziyaretçilerin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek işlevsel bir kentsel politika ile eşzamanlı gündeme getirilmesi gereklidir.

Proje konusu hem antik tiyatronun yeni bir kentsel çekim merkezi haline gelmesi konusunda vurgu kazanmışken aynı zamanda yakın çevresindeki Pinios nehri, Kent merkezi ve Fortress Tepesi gibi çeşitli odak noktaları ile anlamlı bağlantılar kurmayı hedefler. Bu yaklaşımla; Kentin ana yürüyüş rotası üzerinde yer alan Central Square ve Antik tiyatro arasında kalan B876A ile B876C Yapı adaları proje için başat önem taşımaktadır. Antik tiyatro ile kent merkezinin yeni bir mimari yaklaşımla birbirine dolaysız bir şekilde bağlanma senaryosu bu adaların kamulaştırılarak yıkılmasının zorluklarının önüne geçmiştir. Larissa şehrinin en önemli simgesi olarak tiyatronun rolünü güçlendirmek için yapı adalarını içine alan sokak kentin yeni dolaşım omurgalarından biri halinde tasarlanmıştır. Şehrin tarihsel gelişimine bakıldığında, kamusal alanların karakterine etkileyici bir şekilde katkıda bulunan Urban Landscape Sculptor Nella Golanda dikkat çeker.Larıssa Antik Tiyatro ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarımı

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.