Proje, belediye binası, meydan ve çevresinin yeni kent odağı oluşturulacak biçimde tasarlanmasını temel almaktadır. Bu doğrultuda; kent kimliğini alana yansıtmayı ve mevcut değerlerin sürdürülebilirliğini amaçlayan kentsel yaşam alanları kurgulanmıştır.

Yeşil koridor üzerinde tanımlanmış çimen tepecikleri etkinlik odak noktaları olarak düşünülmüştür. Esneklik kriteri göz önünde bulundurularak farklı boyutlarda tasarlanan ve farklı kullanımlara olanak sağlayan tepecikler, büyük yeşil alanı tek merkezlilikten çok odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Böylelikle alanda kullanıcının homojen dağılımı sağlanırken alana kullanım çeşitliliği ve canlılık getirmesi öngörülmüştür. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası şehrin yeni kent merkezinin çevresiyle birlikte en önemli ilgi odağıdır. Yapının kentin yeni odak noktasında yer alacak önemli bir imgesi olarak tasarlamak ve bu anlamda kentin her yerinden algılanabilir olması ana tasarım kararlarındandır. Belediye binalarının yalnızca belediye hizmeti veren bir mekân olarak değil aynı zamanda kentliyle yerel yönetimi bir araya getiren; belediyenin şeffaf bir yönetimle kentliyi davet ettiği bir kurum olarak var olduğu fikri tasarıma yön vermiştir. Bu anlamda belediyenin kentliyi çekmesi ve davet etmesi, yerleşim kararında ana fikri oluşturmaktadır.

Üst ölçekte çevrenin hareketine yön veren ve ana dolaşım hattı olan yeşil koridoru içine alacak şekilde konumlanmıştır. Kuzeyindeki ticari mekân arasındaki park ve doğusundaki kent meydanına sırtını dönmeyecek şekilde yerleşmiştir. Bunun yanı sıra kamusal alanları maksimum düzeyde kullanmak adına, alana çok yayılmadan yerleşip; hatta yapı girişinde ikiye bölünecek kurguda, yapının oturum alanı da kamusal alana dahil edilmiştir. 

Yapı dairesel bir forma sahiptir; böylelikle yapının farklı noktalarından meydan ve/veya deniz algılanabilmektedir. Aynı şekilde meydanı saran bu dairesel form sayesinde meydandan yapı rahatlıkla algılanmaktadır. Ölçeği büyük olan bu yapı, giriş kotundan yukarı doğru ikiye ayrılmış ve kütlede açılan yarıklar ile yapı narinleştirilip insan ölçeğine uygun kurgulanmıştır. Yapının ana girişi binanın eğimle ikiye bölündüğü kısımların arasında bulunmaktadır. 

Tekirdağ Belediye Binası

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.